Teorie verše. I, Sborník brněnské versologické konference, 13.-16. května 1964

Název: Teorie verše. I, Sborník brněnské versologické konference, 13.-16. května 1964
Variantní název:
  • Teorija sticha. I
    • Theory of verse. I
  • Teorija sticha. 1
    • Theory of verse. I
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Universita J.E. Purkyně
Rok vydání
1966
Rozsah
270 s.
Edice
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 107
Jazyk
česky
anglicky
německy
polsky
rusky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 113965
Předmětová hesla
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Chapter number Title Custom text
Konference o aktuálních otázkách teorie verše 13.-16. května 1964 v Brně | 5–6
Hrabák, Josef
PDF
Verš a jazyk
Chapter number Title Custom text
The retrogressive theory of verse | 9–21
Hrabák, Josef
PDF
Sylabizmus a tonizmus : (príspevok k ruským tonizovaným prekladovým substitúciám českého sylabotonického a slovenského sylabického obrodeneckého verša) | 23–31
Kochol, Viktor
PDF
Slovosled v dnešní české poezii | 33–46
Jelínek, Milan
PDF
Frázování a verš | 47–53
Grepl, Miroslav
PDF
Le vers enfantine | 55–59
Ohnesorg, Karel
PDF
Otázky srovnávací versifikace
Chapter number Title Custom text
O strofie - preliminaria : (na materiale polskim) | 63–79
Dłuska, Maria
PDF
Einige Bemerkungen zur vergleichenden Metrik | 81–85
Beck, Miroslav
PDF
En marge du système de versification dans les langues romanes | 87–94
Kvapil, Josef
PDF
Из истории русского стиха XV-XVIII веков | 95–108
Pozdnejev, Aleksandr Vladimirovič
PDF
Rým v sovětské poezii | 109–115
Ilek, Bohuslav
PDF
Относительно цитации фольклорных видов в советской поэзии и их чешских переводов | 117–124
Burian, Jaroslav
PDF
Verš a význam
Chapter number Title Custom text
Preliminaries to an analysis of the semantic functions of verse | 127–141
Levý, Jiří
PDF
Замечания по вопросу взаимосвязей различных злементов [i.e. элементов] поэтического произведения | 143–151
Turčány, Viliam
PDF
Príspevok k otázke vzťahu eufónie a významovej výstavby básne : (k výskumu poézie Fraňa Kráľa) | 153–160
Brezina, Ján
PDF
K sémantice metrického systému májovců | 161–170
Červenka, Miroslav
PDF
Veršová struktura a způsob zobrazení skutečnosti : (na základě rozboru díla Nezvalova, Seifertova a Halasova) | 171–178
Voisine-Jechová, Hana
PDF
K syntaktické výstavbě volného verše a její formálně estetické relevanci : (se zvláštním zřetelem k volnému verši Jana Skácela) | 179–184
Štukavec, Libor
PDF
O jednej analýze sémantickej výstavby básne | 185–188
Ivanová-Šalingová, Mária
PDF
Z historické poetiky české a slovenské
Chapter number Title Custom text
Souvislosti mezi veršovými systémy a tematikou v lidové slovesnosti | 191–194
Horálek, Karel
PDF
Staročeský hexametr s přihlédnutím k hexametru novočeskému | 195–201
Nováková, Julie
PDF
Několik poznámek k významové hodnotě staročeského bezrozměrného verše | 203–217
Tichá, Zdeňka
PDF
K otázkám vývoje bezrozměrného verše v české literatuře husitské doby | 219–226
Svejkovský, František
PDF
Otázky rytmicko-metrického rozboru veršů české kramářské poezie 17.-19. století | 227–235
Beneš, Bohuslav
PDF
Uplatnění tří prozódií v díle Fr.L. Čelakovského | 237–245
Závodský, Artur
PDF
K aplikaci matematických metod
Chapter number Title Custom text
Моделирование ритмики стиха посредством марковских процессов | 249–257
Klimentová, Jana
PDF
Die Entwicklung des slowakischen Reimes im XIX. und XX. Jahrhundert | 259–261
Štukovský, Robert; Altmann, Gabriel
PDF
The measurement of euphony | 263–264
Altmann, Gabriel
PDF
The limits of mathematical methods in analyzing verse | 265–269
Hrabák, Josef
PDF