K syntaktické výstavbě volného verše a její formálně estetické relevanci : (se zvláštním zřetelem k volnému verši Jana Skácela)

Variantní název
On the syntactic structure of free verse and its aesthetic relevance : (with special regard to the free verse of Jan Skácel)
Zdrojový dokument: Štukavec, Libor. Teorie verše. I, Sborník brněnské versologické konference, 13.-16. května 1964. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1966, pp. 179-184
Rozsah
179-184
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document