Štukavec, Libor

Varianty jmen:

Štukavec, Libor (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 34.

Kapitola
Gustafson, Alrik. Básnická renesance devadesátých let. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, s. 222–266.

Kapitola
Gustafson, Alrik. Bibliografie českých překladů ze švédské literatury. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, s. 441–470.

Kapitola
Gustafson, Alrik. Čtyřicátá a padesátá léta. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, s. 420–440.

Kniha
Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998

Článek
Štukavec, Libor. Die schwedische Kultur am Ende des Dreißigjährigen Krieges. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1996, roč. 10, č. 1, s. 97–110.

Článek
Srna, Zdeněk; Štukavec, Libor. [Esslin, Martin. Das Theater des Absurden]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, roč. 15, č. D13, s. 182–184.

Kapitola
Štukavec, Libor. Habent sua fata libelli. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, s. 480.

Článek
Štukavec, Libor. K charakteru švédské poezie 17. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, roč. 34, č. D32, s. 95–100.

Kapitola
Štukavec, Libor. K syntaktické výstavbě volného verše a její formálně estetické relevanci : (se zvláštním zřetelem k volnému verši Jana Skácela). In: Teorie verše. I, Sborník brněnské versologické konference, 13.-16. května 1964. 1966, s. 179–184.

Článek
Srna, Zdeněk; Štukavec, Libor. Le Lieu théâtral à la Renaissance. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 229–232.

Článek
Štukavec, Libor. [Malmberg, Bertil. Nya vägar inom språkforskningen: en orientering i modern lingvistik]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, roč. 14, č. A13, s. 205–206.

Kapitola
Gustafson, Alrik. Modernismus a radikalismus třicátých let. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, s. 338–419.

Kapitola
Gustafson, Alrik. Náboženská reformace kulturní úpadek. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, s. 45–62.

Kapitola
Gustafson, Alrik. Nové proudy v polovině století. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, s. 154–186.

Kapitola
Gustafson, Alrik. Osvícenství. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, s. 85–117.

Kapitola
Gustafson, Alrik. Počátky. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, s. 9–16.

Kapitola
Gustafson, Alrik. Předmluva. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, s. 7–8.

Kapitola
Gustafson, Alrik. Přelom a počátek století a dvacátá léta. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, s. 269–337.

Článek
Štukavec, Libor. [Press, John. The Chequer'd Shade]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1965, roč. 14, č. D12, s. 252.

Kapitola
Gustafson, Alrik. Rejstřík. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, s. 471–479.

Kapitola
Gustafson, Alrik. Romantismus. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, s. 118–153.

Článek
Štukavec, Libor. Søren Kierkegaard, international bibliografi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1965, roč. 14, č. D12, s. 252–253.

Kapitola
Gustafson, Alrik. Středověk. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, s. 17–44.

Kapitola
Gustafson, Alrik. Strindberg a nástup realismu. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, s. 187–221.

Kapitola
Gustafson, Alrik. Velmocenské období. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, s. 63–84.