Štukavec, Libor

Name variants:

Štukavec, Libor (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 34.

Chapter
Gustafson, Alrik. Básnická renesance devadesátých let. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, pp. 222–266.

Chapter
Gustafson, Alrik. Bibliografie českých překladů ze švédské literatury. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, pp. 441–470.

Chapter
Gustafson, Alrik. Čtyřicátá a padesátá léta. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, pp. 420–440.

Book
Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998

Article
Štukavec, Libor. Die schwedische Kultur am Ende des Dreißigjährigen Krieges. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1996, vol. 10, iss. 1, pp. 97–110.

Article
Srna, Zdeněk; Štukavec, Libor. [Esslin, Martin. Das Theater des Absurden]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, vol. 15, iss. D13, pp. 182–184.

Chapter
Štukavec, Libor. Habent sua fata libelli. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, pp. 480.

Article
Štukavec, Libor. K charakteru švédské poezie 17. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 95–100.

Chapter
Štukavec, Libor. K syntaktické výstavbě volného verše a její formálně estetické relevanci : (se zvláštním zřetelem k volnému verši Jana Skácela). In: Teorie verše. I, Sborník brněnské versologické konference, 13.-16. května 1964. 1966, pp. 179–184.

Article
Srna, Zdeněk; Štukavec, Libor. Le Lieu théâtral à la Renaissance. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, vol. 18, iss. D16, pp. 229–232.

Article
Štukavec, Libor. [Malmberg, Bertil. Nya vägar inom språkforskningen: en orientering i modern lingvistik]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 205–206.

Chapter
Gustafson, Alrik. Modernismus a radikalismus třicátých let. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, pp. 338–419.

Chapter
Gustafson, Alrik. Náboženská reformace kulturní úpadek. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, pp. 45–62.

Chapter
Gustafson, Alrik. Nové proudy v polovině století. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, pp. 154–186.

Chapter
Gustafson, Alrik. Osvícenství. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, pp. 85–117.

Chapter
Gustafson, Alrik. Počátky. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, pp. 9–16.

Chapter
Gustafson, Alrik. Předmluva. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, pp. 7–8.

Chapter
Gustafson, Alrik. Přelom a počátek století a dvacátá léta. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, pp. 269–337.

Article
Štukavec, Libor. [Press, John. The Chequer'd Shade]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1965, vol. 14, iss. D12, pp. 252.

Chapter
Gustafson, Alrik. Rejstřík. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, pp. 471–479.

Chapter
Gustafson, Alrik. Romantismus. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, pp. 118–153.

Article
Štukavec, Libor. Søren Kierkegaard, international bibliografi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1965, vol. 14, iss. D12, pp. 252–253.

Chapter
Gustafson, Alrik. Středověk. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, pp. 17–44.

Chapter
Gustafson, Alrik. Strindberg a nástup realismu. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, pp. 187–221.

Chapter
Gustafson, Alrik. Velmocenské období. In: Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. 1998, pp. 63–84.