K syntaktické výstavbě volného verše a její formálně estetické relevanci : (se zvláštním zřetelem k volnému verši Jana Skácela)

Variant title
On the syntactic structure of free verse and its aesthetic relevance : (with special regard to the free verse of Jan Skácel)
Source document: Štukavec, Libor. Teorie verše. I, Sborník brněnské versologické konference, 13.-16. května 1964. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1966, pp. 179-184
Extent
179-184
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document