Seznam nejdůležitější literatury a tištěných pramenů

Název: Seznam nejdůležitější literatury a tištěných pramenů
Zdrojový dokument: Konečný, Zdeněk. Pracovní nasazení válečných zajatců a obyvatel Evropy v ČSR (1939-1945). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1967, pp. 145
Rozsah
145
Typ
Bibliografie; Reference
Jazyk
více jazyků
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence