Seznam nejdůležitější literatury a tištěných pramenů

Title: Seznam nejdůležitější literatury a tištěných pramenů
Source document: Konečný, Zdeněk. Pracovní nasazení válečných zajatců a obyvatel Evropy v ČSR (1939-1945). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1967, pp. 145
Extent
145
Type
Bibliography; References
Language
Multiple languages
Rights access
open access
License: Not specified license