Konečný, Zdeněk

Name variants:

Konečný, Zdeněk (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 34.

Article
Konečný, Zdeněk. [40-letije Azerbajdžanskoj sovetskoj socialističeskoj respubliki]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1961, vol. 10, iss. C8, pp. 545–548.

Article
Konečný, Zdeněk; Mainuš, František. British prisoners-of-war in Czechoslovakia and Upper Silesian territory during the Second World War. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1966, vol. 15, iss. C13, pp. 147–162.

Article
Konečný, Zdeněk; Mainuš, František. Die Nationalitätenpolitik der Nazis gegenüber den Kriegsgefangenen und Fremdarbeitern. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1964, vol. 13, iss. C11, pp. 157–194.

Chapter
Konečný, Zdeněk. Die revolutionäre Bewegung in der Tschechoslowakei und ihre Beziehungen zur UdSSR. In: Konečný, Zdeněk. Revoluční hnutí v Československu a jeho vztahy k SSSR : Morava a Slezsko : dokumenty, 1879-1938. 1960, pp. 297–304.

Chapter
Konečný, Zdeněk. Dokumenty. In: Konečný, Zdeněk. Revoluční hnutí v Československu a jeho vztahy k SSSR : Morava a Slezsko : dokumenty, 1879-1938. 1960, pp. 55–285.

Chapter
Konečný, Zdeněk. Geografický rejstřík. In: Konečný, Zdeněk. Revoluční hnutí v Československu a jeho vztahy k SSSR : Morava a Slezsko : dokumenty, 1879-1938. 1960, pp. 305–307.

Chapter
Konečný, Zdeněk. Jmenný rejstřík. In: Konečný, Zdeněk. Revoluční hnutí v Československu a jeho vztahy k SSSR : Morava a Slezsko : dokumenty, 1879-1938. 1960, pp. 308–312.

Article
Konečný, Zdeněk; Mainuš, František. Les Français sur le territoire Tchécoslovaque pendant la deuxième guerre mondiale. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, vol. 14, iss. C12, pp. 163–181.

Article
Konečný, Zdeněk. Lid československé republiky a desáté výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1961, vol. 10, iss. C8, pp. 468–482.

Chapter
Konečný, Zdeněk. Národnostní politika nacistů vůči válečným zajatcům a zahraničním dělníkům. In: Konečný, Zdeněk. Pracovní nasazení válečných zajatců a obyvatel Evropy v ČSR (1939-1945). 1967, pp. 11–29.

Article
Konečný, Zdeněk; Mainuš, František. [Novikov, I.A. Družba narodov SSSR - istočnik mogučestva sovetskogo gosudarstva i jego vooružennych sil]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1961, vol. 10, iss. C8, pp. 543–544.

Article
Konečný, Zdeněk; Mainuš, František. O nové hodnocení válečných zajatců a cizích civilních dělníků v týlu fašistického Německa 1939-1945. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1963, vol. 12, iss. C10, pp. 85–106.

Chapter
Konečný, Zdeněk; Mainuš, František. Osvobození Československa a rumunská armáda. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, pp. 329–337.

Chapter
Konečný, Zdeněk. Poznámky. In: Konečný, Zdeněk. Revoluční hnutí v Československu a jeho vztahy k SSSR : Morava a Slezsko : dokumenty, 1879-1938. 1960, pp. 286–289.

Article
Konečný, Zdeněk; Mainuš, František. Pracovní nasazení Čechů v Německu počátkem druhé světové války (1939-1942). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, vol. 17, iss. C15, pp. 27–51.

Article
Konečný, Zdeněk; Mainuš, František. Pracovní nasazení Čechů v Německu před vypuknutím druhé světové války. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1969, vol. 18, iss. C16, pp. 121–142.

Article
Konečný, Zdeněk. Příspěvek k hospodářským vztahům československo-sovětským ve dvacátých letech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1960, vol. 9, iss. C7, pp. 253–269.

Article
Konečný, Zdeněk; Mainuš, František. [Sečkina, Lidija Petrovna. Trudovoj podvig tadžikskogo naroda v gody Velikoj otěčestvennoj vojny. ; Sečkina, Lidija Petrovna. Ovejannye slavoj (o Gerojach Sovetskogo Sojuza - poslancach Tadž. SSR).]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1961, vol. 10, iss. C8, pp. 544–545.

Chapter
Konečný, Zdeněk. Seznam archivních fondů. In: Konečný, Zdeněk. Pracovní nasazení válečných zajatců a obyvatel Evropy v ČSR (1939-1945). 1967, pp. 146.

Chapter
Konečný, Zdeněk. Seznam nejdůležitější literatury a tištěných pramenů. In: Konečný, Zdeněk. Pracovní nasazení válečných zajatců a obyvatel Evropy v ČSR (1939-1945). 1967, pp. 145.

Chapter
Konečný, Zdeněk. Seznam základní marxistické literatury. In: Konečný, Zdeněk. Revoluční hnutí v Československu a jeho vztahy k SSSR : Morava a Slezsko : dokumenty, 1879-1938. 1960, pp. 313–314.

Article
Konečný, Zdeněk; Novák, Přemysl. Účast dělnictva a sociální demokracie v boji o založení české university na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 72–84.

Chapter
Konečný, Zdeněk. Úloha dělnické třídy na Moravě a ve Slezsku v česko-ruských a československo-sovětských vztazích od vzniku organisovaného dělnického hnutí do druhé světové války. In: Konečný, Zdeněk. Revoluční hnutí v Československu a jeho vztahy k SSSR : Morava a Slezsko : dokumenty, 1879-1938. 1960, pp. 11–54.