Die revolutionäre Bewegung in der Tschechoslowakei und ihre Beziehungen zur UdSSR

Název: Die revolutionäre Bewegung in der Tschechoslowakei und ihre Beziehungen zur UdSSR
Contributor
Beck, Miroslav (překladatel)
Zdrojový dokument: Konečný, Zdeněk. Revoluční hnutí v Československu a jeho vztahy k SSSR : Morava a Slezsko : dokumenty, 1879-1938. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960, pp. 297-304
Rozsah
297-304
Typ
Shrnutí
Jazyk
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A