Die revolutionäre Bewegung in der Tschechoslowakei und ihre Beziehungen zur UdSSR

Title: Die revolutionäre Bewegung in der Tschechoslowakei und ihre Beziehungen zur UdSSR
Contributor
Beck, Miroslav (Translator)
Source document: Konečný, Zdeněk. Revoluční hnutí v Československu a jeho vztahy k SSSR : Morava a Slezsko : dokumenty, 1879-1938. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960, pp. 297-304
Extent
297-304
Type
Summary
Language
German
Rights access
open access
License: N/A