Tituli militares

Zdrojový dokument: Češka, Josef; Hošek, Radislav. Inscriptiones Pannoniae Superioris : in Slovacia Transdanubiana asservatae. Vyd. 1. Brno: Universitas Purkynianae Brunensis, 1967, pp. [13]-22
Rozsah
[13]-22
Typ
Kapitola
Jazyk
latinsky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document