Симпозиум "Структурные типы славянского предложения и их развитие" : Брно 20-22 октября 1966 г.

Název: Симпозиум "Структурные типы славянского предложения и их развитие" : Брно 20-22 октября 1966 г.
Zdrojový dokument: Bauer, Jaroslav. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 13-17
Rozsah
13-17
Typ
Editorial; Ediční poznámka
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence