Sémantická struktura větného vzorce

Název: Sémantická struktura větného vzorce
Zdrojový dokument: Daneš, František. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 45-49
Rozsah
45-49
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence