Větné typy a struktura věty z hlediska funkčního

Název: Větné typy a struktura věty z hlediska funkčního
Autor: Sgall, Petr
Zdrojový dokument: Sgall, Petr. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 167-169
Rozsah
167-169
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence