Záznam diskuse

Název: Záznam diskuse
Zdrojový dokument: Mrázek, Roman. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 309-318
Rozsah
309-318
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence