Závěrečné slovo k diskusi o typologickosrovnávacím studiu větných typů

Zdrojový dokument: Mrázek, Roman. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 324-326
Rozsah
324-326
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document