О некоторых безличных предложениях и переходных от личных к безличным : (на материале деловых памятников XVII-XVIII вв.)

Název: О некоторых безличных предложениях и переходных от личных к безличным : (на материале деловых памятников XVII-XVIII вв.)
Zdrojový dokument: Sobinnikova, Valentina Ivanovna. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 359-363
Rozsah
359-363
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence