Место предложно-падежных форм в структуре предложения

Název: Место предложно-падежных форм в структуре предложения
Zdrojový dokument: Chodova, Kapitolina Ivanovna. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 381-387
Rozsah
381-387
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence