Sociální a ekonomické aspekty úpadku byzantských měst palaiologovské době

Název: Sociální a ekonomické aspekty úpadku byzantských měst palaiologovské době
Variantní název:
 • Soziale und oekonomische Aspekte des Verfalls der byzantinischen Städte in Palailogenzeit
  • Social'nyje i èkonomičeskije aspekty upadka vizantijskich gorodov v paleologovskuju èpochu
 • Социальные и экономические аспекты упадка византийских городов в палеологовскую эпоху
  • Social'nyje i èkonomičeskije aspekty upadka vizantijskich gorodov v paleologovskuju èpochu
 • Les aspects économiques et sociaux de la décadence des villes byzantines à l'époque des Paléologues
  • Social'nyje i èkonomičeskije aspekty upadka vizantijskich gorodov v paleologovskuju èpochu
 • Social and economic aspects of the decline of the Byzantine towns during the rule of the Palailogov dynasty
  • Social'nyje i èkonomičeskije aspekty upadka vizantijskich gorodov v paleologovskuju èpochu
Zdrojový dokument: Hrochová, Věra. Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969). Pražák, Richard (editor); Dorovský, Ivan (editor). 1. vyd. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1970, pp. 89-95
Rozsah
89-95
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence