Gesselsschaftlicher Vorgang osteuropäischer Art zwischen mitte des XV. Jh. und 1514 : Verlust des Übersiedlungsrechtes der Leibeigenschaft in Ungarn

Variantní název
Egy keleteurópai tipusú társadalmi folyamat a XV. század közepétől 1514-ig : a jobbágyság költözési jogának elvesztése magyarországon
Jeden společenský proces východoevropského typu : (ztráta práva pohybu u poddaných v Uhrách)
Contributor
Pražák, Richard (Translator)
Zdrojový dokument: Székely, György. Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. Hejl, František (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1971, pp. 53-67
Rozsah
53-67
Typ
Článek
Jazyk
německy
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document