Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]

Obrázek
Variantní název
Europae centralis atque orientalis studia historica. [I]
Přispěvatel
Hejl, František (Editor)
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Universita J.E. Purkyně
Rok vydání
1971
Rozsah
377 s.
Edice
  • Spisy University J. E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 176
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 295640
Poznámka
  • Obsahuje rejstřík.
  • Česká, ruská, německá a francouzská resumé.
Ústav FF MU
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
Page Chapter number Title
[7]-12 [Profesoru J. Macůrkovi] | pdf icon Hejl, František
Page Chapter number Title
13-17 Bibliografie prací prof. dr. Josefa Macůrka za léta 1960-1970 | pdf icon Hejl, František
Page Chapter number Title
19-24 Die Prussen in den tschechischen und slowakischen Ländern des frühen Mittelalters | pdf icon Labuda, Gerard
Page Chapter number Title
25-35 К ворпосу о языке молдавских грамот XIV-XV вв. | pdf icon Gumeckaja, Ljudmila L.
Page Chapter number Title
37-51 Związki Bedrzycha ze Strażnicy z Polską i Polakami | pdf icon Heck, Roman
Page Chapter number Title
53-67 Gesselsschaftlicher Vorgang osteuropäischer Art zwischen mitte des XV. Jh. und 1514 : Verlust des Übersiedlungsrechtes der Leibeigenschaft in Ungarn | pdf icon Székely, György
Page Chapter number Title
69-83 Sklaven im alten Österreich | pdf icon Mikoletzky, Hanns Leo
Page Chapter number Title
85-103 Wirtschaftlische und soziale Umgestaltung in Ungarn unter der Türkenherrschaft im XVI. und XVII. Jahrhundert | pdf icon Perényi, József
Page Chapter number Title
105-119 Negustori clujeni pe piaţa Cracoviei la sfîrşitul sec. al XVI-lea | pdf icon Dan, Mihail
Page Chapter number Title
121-128 K ideologickým zápasům jednoty bratrské v Polsku | pdf icon Mikulka, Jaromír
Page Chapter number Title
129-143 Propaganda braci polskich na slowacji w pierwszej ćwierci XVII stulecia | pdf icon Urban, Wacław
Page Chapter number Title
145-159 Česká pobelohorská emigrácia v Trenčíne | pdf icon Horváth, Pavel
Page Chapter number Title
161-168 Komenský, Morava a Itálie jeho doby | pdf icon Polišenský, Josef
Page Chapter number Title
169-183 Neologická hnutí a předpoklady tzv. národního obrození u Čechů, Slováků a Maďarů z hlediska vývoje jejich vzájemných vztahů | pdf icon Pražák, Richard
Page Chapter number Title
185-195 Problémy provincionalismu a urbanizace na území Uher počátkem 19. století ve světle dvou básnických epištol | pdf icon Sziklay, László
Page Chapter number Title
197-203 Ku charakteristike rakúsko-východoeurópskych kultúrnych vzťahov (1815-1848) | pdf icon Fried, István
Page Chapter number Title
205-219 Česká účast při výstavbě Srbska jako moderního státu v 40. letech XIX. století | pdf icon Žáček, Václav
Page Chapter number Title
221-232 Údaje o Čechoch a Slovákoch v spisovom materiáli Cyrilometodejskej spoločnosti (1847) | pdf icon Haraksim, Ľudovít
Page Chapter number Title
233-244 Ivan Rakovský a haličskí ukrajinci | pdf icon Danilák, Michal
Page Chapter number Title
245-262 Faitův přínos pro poznání Makedonie : (kapitola z dějin česko-makedonských kulturních styků) | pdf icon Dorovský, Ivan
Page Chapter number Title
263-292 Češi a Slovinci v 19. a na začátku 20. století : (jejich vztahy veřejné a politické) | pdf icon Jordán, František
Page Chapter number Title
293-301 Rakousko-uherští socialisté o Balkánu | pdf icon Kolejka, Josef
Page Chapter number Title
303-318 Kapitálová expanze Ústřední banky českých spořitelen v předvečer první světové války | pdf icon Nečas, Ctibor
Page Chapter number Title
319-328 Zwei Südslawen an der Schwelle von 1918 | pdf icon Plaschka, Richard Georg
Page Chapter number Title
329-337 Osvobození Československa a rumunská armáda | pdf icon Konečný, Zdeněk; Mainuš, František
Page Chapter number Title
339-346 Diplomatic relations of the Slavic states on the eve of 1945 | pdf icon Batowski, Henryk
Page Chapter number Title
347-351 Recepcja Jana Amosa Komeńskiego w Polsce po drugiej wojnie światowej | pdf icon Śliziński, Jerzy
Page Chapter number Title
353-357 A propos du 2e centenaire de la naissance de Napoléon : le héros et l'histoire | pdf icon Soboul, Albert
hidden-section Index personarum
Page Chapter number Title
359-377 Index personarum | pdf icon Hejl, František