Česká účast při výstavbě Srbska jako moderního státu v 40. letech XIX. století

Název: Česká účast při výstavbě Srbska jako moderního státu v 40. letech XIX. století
Variantní název:
  • Die tschechische Anteilnahme an dem Aufbau Serbiens als modernen Staat in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts
Zdrojový dokument: Žáček, Václav. Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. Hejl, František (editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1971, pp. 205-219
Rozsah
205-219
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence