Faitův přínos pro poznání Makedonie : (kapitola z dějin česko-makedonských kulturních styků)

Název: Faitův přínos pro poznání Makedonie : (kapitola z dějin česko-makedonských kulturních styků)
Variantní název:
  • Вклад Эмануила Файта в познание Македонии
    • Vklad Èmanuila Fajta v poznanije Makedonii
Zdrojový dokument: Dorovský, Ivan. Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. Hejl, František (editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1971, pp. 245-262
Rozsah
245-262
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence