Aliterace v české poezii, zvláště nejnovější

Variantní název
Alliteration in Czceh poetry, contemporary in particular
Zdrojový dokument: Blahynka, Milan. Literárněvědné studie : profesoru Josefu Hrabákovi k šedesátinám. Jeřábek, Dušan (Editor); Kopecký, Milan (Editor); Palas, Karel (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita Jana Evangelisty Purkyně, 1972, pp. 315-320
Rozsah
315-320
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document