Literárněvědné studie : profesoru Josefu Hrabákovi k šedesátinám

Obrázek
Přispěvatel
Jeřábek, Dušan (Editor)
Kopecký, Milan (Editor)
Palas, Karel (Editor)
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Universita Jana Evangelisty Purkyně
Rok vydání
1972
Rozsah
398 s.
Edice
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 179
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 58946
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Úvodem
Page Chapter number Title
5-9 Úvodem | pdf icon
I
Page Chapter number Title
13-19 Umění interpretace básnického textu v starší české literatuře | pdf icon Škarka, Antonín
21-27 O stredovekej poetike "Laudes artis poeticae" | pdf icon Mišianik, Ján
29-35 Citátové modifikace jako prostředek literární polemiky | pdf icon Šváb, Miloslav
37-47 Dva Boleslavové : příspěvek k interpretaci Kosmovy kroniky | pdf icon Králík, Oldřich
49-55 Husitské skladby budyšínského rukopisu a funkční vztahy v nich | pdf icon Daňhelka, Jiří
57-64 Dubraviova Theriobulia ve vývoji alegorie | pdf icon Petrů, Eduard
65-71 K podobám epičnosti v Hájkově kronice | pdf icon Kolár, Jaroslav
73-84 Dvě slovenské chvály selského stavu a jejich analogie v literaturách západoslovanských | pdf icon Kopecký, Milan
85-92 Příspěvek k poznání specifičnosti české umělé poezie barokní | pdf icon Tichá, Zdeňka
93-100 Recepce starší duchovní písně v době obrozenské | pdf icon Palas, Karel
II
Page Chapter number Title
103-111 K problematike štýlu a kompozičných postupov poezie Janka Kráľa | pdf icon Pišút, Milan
113-119 Transformace Krále Lávry : Moritz Hartmann a Karel Havlíček Borovský | pdf icon Skalička, Jiří
121-128 Poznámky k Týdeníku Jana Ohérala | pdf icon Dufek, Jaromír
129-141 Problémy naturalismu v díle Josefa Merhauta | pdf icon Jeřábek, Dušan
143-150 Sociální problematika moravského Valašska v díle Metoděje Jahna | pdf icon Krystýnek, Jiří
151-159 Přírodní prózy Jaroslava Marchy | pdf icon Bartůšková, Sylva
161-173 Proměny meziválečných satirických a humoristických časopisů : náčrt několika problémů | pdf icon Pešta, Pavel
175-184 Poláčkova komika "živností" | pdf icon Hájková, Alena
185-195 Modernost a tradice : na okraj Vančurových statí o umění | pdf icon Vlašín, Štěpán
197-207 Mikuláškův blázen-Janus : k dějinám české narrovské literatury | pdf icon Opelík, Jiří
209-222 Cesty a bezcestí : trojice próz z roku 1969 | pdf icon Suchomel, Milan
223-235 Některé otázky vztahu poválečné české memoárové literatury k literatuře krásné | pdf icon Válek, Vlastimil
237-247 Tvarová problematika románu Matka M. Gorkého | pdf icon Burian, Jaroslav
249-261 Žánrové inovace sovětské dramatiky revolučné epochy : Mystérie-buffa V. Majakovského a tradice starodávného divadla | pdf icon Mikulášek, Miroslav
263-271 Umělecké experimenty a proměny knihy | pdf icon Valoch, Jiří
III
Page Chapter number Title
275-276 Verš a pauza | pdf icon Trost, Pavel
277-290 "Žalospevi" Jána Hollého : metrum a obraznosť - etymologické figúra a kompozícia | pdf icon Turčány, Viliam
291-302 Kvantina v osmislabičném trocheji a jambu | pdf icon Červenka, Miroslav
303-314 Sémantické analýza pololidové literatury, zvláště veršované | pdf icon Beneš, Bohuslav
315-320 Aliterace v české poezii, zvláště nejnovější | pdf icon Blahynka, Milan
321-328 K teorii básnického jazyka | pdf icon Horálek, Karel
329-335 K mluvenostní stylizaci v literárním díle | pdf icon Chloupek, Jan
337-349 Tzv. subjektivní styly a jejich zobrazování v uměleckých textech | pdf icon Jelínková, Jana
351-356 Prozodické vlastnosti jako fonostylistické prvky v dětské řeči | pdf icon Ohnesorg, Karel
357-368 En marge de la recherche critique en France | pdf icon Novák, Otakar
369-375 Regionální zřetel v literární vědě | pdf icon Buriánek, František
377-386 K otázkám materiálu a předmětu literárněhistorického zkoumání slovesnosti "pro děti a mládež" | pdf icon Tenčík, František
387-396 Literární věda a literární muzeum | pdf icon Hek, Jiří