Prozodické vlastnosti jako fonostylistické prvky v dětské řeči

Variantní název
Les qualités prosodiques en tant qu'éléments phonostylistiques dans le langage enfantin
Zdrojový dokument: Ohnesorg, Karel. Literárněvědné studie : profesoru Josefu Hrabákovi k šedesátinám. Jeřábek, Dušan (Editor); Kopecký, Milan (Editor); Palas, Karel (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita Jana Evangelisty Purkyně, 1972, pp. 351-356
Rozsah
351-356
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document