Proměny meziválečných satirických a humoristických časopisů : náčrt několika problémů

Variantní název
Die Metamorphosen der satirischen und humoristischen Zeitschriften in den Jahren 1918-1938
Autor: Pešta, Pavel
Zdrojový dokument: Pešta, Pavel. Literárněvědné studie : profesoru Josefu Hrabákovi k šedesátinám. Jeřábek, Dušan (Editor); Kopecký, Milan (Editor); Palas, Karel (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita Jana Evangelisty Purkyně, 1972, pp. 161-173
Rozsah
161-173
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document