Proměny meziválečných satirických a humoristických časopisů : náčrt několika problémů

Variant title
Die Metamorphosen der satirischen und humoristischen Zeitschriften in den Jahren 1918-1938
Author: Pešta, Pavel
Source document: Pešta, Pavel. Literárněvědné studie : profesoru Josefu Hrabákovi k šedesátinám. Jeřábek, Dušan (Editor); Kopecký, Milan (Editor); Palas, Karel (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita Jana Evangelisty Purkyně, 1972, pp. 161-173
Extent
161-173
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document