K mluvenostní stylizaci v literárním díle

Název: K mluvenostní stylizaci v literárním díle
Variantní název
Zur Stilistik der gesprochenen Sprache im literarischen Werk
Autor: Chloupek, Jan
Zdrojový dokument: Chloupek, Jan. Literárněvědné studie : profesoru Josefu Hrabákovi k šedesátinám. Jeřábek, Dušan (Editor); Kopecký, Milan (Editor); Palas, Karel (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita Jana Evangelisty Purkyně, 1972, pp. 329-335
Rozsah
329-335
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence