Symposion "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích" : Brno 27.-30. září 1971

Název: Symposion "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích" : Brno 27.-30. září 1971
Zdrojový dokument: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 9-12
Rozsah
9-12
Typ
Jiný typ článku
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence