Modalita z hlediska obecné teorie modelování

Název: Modalita z hlediska obecné teorie modelování
Zdrojový dokument: Osolsobě, Ivo. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 43-45
Rozsah
43-45
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence