On the general semantic structure of modality

Název: On the general semantic structure of modality
Autor: Fiala, Karel
Zdrojový dokument: Fiala, Karel. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 123-125
Rozsah
123-125
Typ
Článek
Jazyk
anglicky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence