Замечания о сущности модальности

Název: Замечания о сущности модальности
Zdrojový dokument: Mrázek, Roman. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 168-171
Rozsah
168-171
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence