Wo zwuraznjenju modalnosće w němsko-serbskim rěčnym kontakće

Název: Wo zwuraznjenju modalnosće w němsko-serbskim rěčnym kontakće
Zdrojový dokument: Michałk, Frido. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 197-200
Rozsah
197-200
Typ
Článek
Jazyk
lužická srbština, horní
lužická srbština, dolní
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence