К вопросу о модальности придаточного предложения

Název: К вопросу о модальности придаточного предложения
Zdrojový dokument: Barnetová, Vilma. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 245-246
Rozsah
245-246
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence