Wo formje konjunktiwa typa běšo dóstał

Název: Wo formje konjunktiwa typa běšo dóstał
Zdrojový dokument: Michałk, Frido. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 290
Rozsah
290
Typ
Článek
Jazyk
lužická srbština, horní
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence