Otázky vývoje a fungování modálních kategorií v bulharštině

Název: Otázky vývoje a fungování modálních kategorií v bulharštině
Zdrojový dokument: Ivančev, Svetomir. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 315-320
Rozsah
315-320
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence