K pojetí komunikace a postoje

Název: K pojetí komunikace a postoje
Zdrojový dokument: Barnet, Vladimír. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 385-386
Rozsah
385-386
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence