Výběrový soupis použité literatury : bez souborných písňových sbírek)

Název: Výběrový soupis použité literatury : bez souborných písňových sbírek)
Zdrojový dokument: Beneš, Bohuslav. O životě písně v lidové tradici : variační proces ve folklóru. Beneš, Bohuslav (editor). Vyd. 1. Brno: Universita Jana Evangelisty Purkyně, 1973, pp. 133-134
Rozsah
133-134
Typ
Bibliografie
Jazyk
více jazyků
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence