Beneš, Bohuslav

Varianty jmen:

Beneš, Bohuslav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 50.

Článek
Beneš, Bohuslav. "Odraz odrazu" : folklór na festivalové scéně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1987, roč. 36, č. D34, s. 107–115.

Kapitola
Beneš, Bohuslav; Hrníčko, Václav. Abecední soupis nápisů. In: Beneš, Bohuslav. , Hrníčko, Václav. Nápisy v ulicích. 1993, s. 127–203.

Kapitola
Beneš, Bohuslav; Hrníčko, Václav. Antihesla. In: Beneš, Bohuslav. , Hrníčko, Václav. Nápisy v ulicích. 1993, s. 204–205.

Článek
Beneš, Bohuslav. Autorský výběr a hodnocení společenských jevů v amatérské a inzitní próze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1980, roč. 29, č. C27, s. 335–343.

Kapitola
Beneš, Bohuslav. Bänkellieder weltlichen Inhalts : (Zusammenfassung). In: Beneš, Bohuslav. Světská kramářská píseň : příspěvek k poetice pololidové poezie. 1970, s. 275–288.

Kapitola
Beneš, Bohuslav. Bulharské pesnopojki a jejich středoevropské paralely. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969). 1970, s. 411–415.

Kapitola
Beneš, Bohuslav; Hrníčko, Václav. Cizojazyčné nápisy. In: Beneš, Bohuslav. , Hrníčko, Václav. Nápisy v ulicích. 1993, s. 206.

Kapitola
Beneš, Bohuslav. Dramatické postupy kramářských písní. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, s. 115–132.

Kapitola
Beneš, Bohuslav. Dramatické prostředky kramářských písní 19. století. In: Otázky divadla a filmu. II. 1971, s. 101–126.

Článek
Beneš, Bohuslav. Folklór, folklorismus a lidové tradice v socialistické společnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1984, roč. 33, č. D31, s. 145–152.

Kapitola
Beneš, Bohuslav; Frolec, Václav. Folkloristika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, s. 100–102.

Kapitola
Beneš, Bohuslav; Frolec, Václav. Folkloristika. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, s. 136–137.

Článek
Beneš, Bohuslav. Folklórní vyprávění v prostředí filozofické fakulty UJEP. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, roč. 34, č. D32, s. 215–220.

Článek
Beneš, Bohuslav. Funkce českých kramářských pisní se zřetelem k jejich slovanským paralelám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 165–185.

Článek
Beneš, Bohuslav. Inzitní literatura a Jakub Svoboda. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, roč. 31, č. D29, s. 215–222.

Kapitola
Beneš, Bohuslav. K některým otázkám variability lidových písní : (místo předmluvy). In: O životě písně v lidové tradici : variační proces ve folklóru. 1973, s. 7–9.

Kapitola
Beneš, Bohuslav. Kramářská poezie jako umělecký a společenský jev 16.-20. století. In: Beneš, Bohuslav. Světská kramářská píseň : příspěvek k poetice pololidové poezie. 1970, s. 7–43.

Kapitola
Beneš, Bohuslav. Lidová vzpomínka ve vyprávění o událostech dvacátých let a její folkloristické aspekty. In: Padesát vítězných let : sborník prací z vědecké konference filosofické fakulty University J. E. Purkyně k 50. výročí vzniku Komunistické strany Československa. 1973, s. 109–112.

Kapitola
Beneš, Bohuslav. Lidové vyprávění. In: Frolec, Václav. Horní Věstonice : společenské a kulturní proměny jihomoravské vesnice. 1984, s. 453–493.

Kapitola
Beneš, Bohuslav. Materiály. In: Beneš, Bohuslav. Světská kramářská píseň : příspěvek k poetice pololidové poezie. 1970, s. 163–262.

Kapitola
Beneš, Bohuslav; Hrníčko, Václav. Mezi publicistikou a folklórem. In: Beneš, Bohuslav. , Hrníčko, Václav. Nápisy v ulicích. 1993, s. 103–118.

Kniha
Beneš, Bohuslav; Hrníčko, Václav. Nápisy v ulicích. 1993

Kapitola
Beneš, Bohuslav; Hrníčko, Václav. Nejdůležitější literatura. In: Beneš, Bohuslav. , Hrníčko, Václav. Nápisy v ulicích. 1993, s. 125–126.

Kapitola
Beneš, Bohuslav; Hrníčko, Václav. Neoficiální plakáty a nápisy z let 1968-1989. In: Beneš, Bohuslav. , Hrníčko, Václav. Nápisy v ulicích. 1993, s. 22–102.

Kapitola
Beneš, Bohuslav; Hrníčko, Václav. [Obrazová příloha]. In: Beneš, Bohuslav. , Hrníčko, Václav. Nápisy v ulicích. 1993, s. 209–224.