Konec 19. století (1889-1899)

Název: Konec 19. století (1889-1899)
Zdrojový dokument: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1975, pp. 19-44
Rozsah
19-44
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence