Vlašínová, Vlasta

Varianty jmen:

Vlašínová, Vlasta (preferováno)
Влашинова, Власта
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 65.

Článek
Pantůčková, Lidmila. The "Newgate School" of romance and its place in the English literature in the eighteen-thirties. Brno studies in English. 1959, roč. 1, č. 1, s. 103–117.

Kapitola
Vlašínová, Vlasta. Anatolij Vasiljevič Lunačarskij - divadelní kritik. In: Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. 1976, s. 175–184.

Kapitola
Vlašínová, Vlasta. Bibliografické tabulky : česká literatura o Vladimiru G. Korolenkovi. In: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. 1975, s. 163–179.

Kapitola
Vlašínová, Vlasta. Bibliografické tabulky : české překlady z díla Vladimira G. Korolenka. In: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. 1975, s. 149–161.

Článek
Michl, Josef B.. Bjørnson a Slováci : (k 125. výročí básníkova narození). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, roč. 6, č. D4, s. 80–93.

Článek
Hejzlar, Gabriel. Bruchstück einer römischen Wasserleitungsröhre. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, roč. 9, č. E5, s. 93–104.

Článek
Vlašínová, Vlasta. [Bušmin, Alexej Sergejevič. Satira Saltykova-Ščedrina]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, roč. 11, č. D9, s. 279–281.

Článek
Vlašínová, Vlasta. České interpretace V.G. Korolenka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 131–140.

Článek
Rosendorfský, Jaroslav. Demokratické tendence ve Snoubencích Alessandra Manzoniho. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, roč. 6, č. D4, s. 63–79.

Článek
Jirásek, Josef; Vlašínová, Vlasta. Dva dopisy Karla Jaromíra Erbena z Ruska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, roč. 21, č. D19, s. 155–161.

Článek
Vlašínová, Vlasta. Dravci a jejich svět : (některé hry A.F. Pisemského v kontextu ruské dramatiky). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1974, roč. 23, č. D21, s. 99–110.

Kapitola
Vlašínová, Vlasta. Dramatik A.F. Pisemskij a české divadlo. In: Na křižovatce umění : sborník k poctě šedesátin prof. dr. Artura Závodského, DrSc. 1973, s. 163–172.

Článek
Vlašínová, Vlasta. [Ďurišin, Dionýz. Z dejín a teórie literárnej komparatistiky]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, roč. 21, č. D19, s. 168–170.

Článek
Pantůčková, Lidmila. George Eliotová o umění a její umělecká tvůrčí methoda. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, roč. 4, č. D2, s. 41–55.

Článek
Vlašínová, Vlasta. [Gorjačkina, Marija Sergejevna. Satira Saltykova-Ščedrina]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, roč. 15, č. D13, s. 175–176.

Článek
Samek, Bohumil. G. Santiniho projekt benediktinského kláštera v Rajhradě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 277–287.

Článek
Erhart, Adolf. Indoevropská préterita s dlouhými vokály ā, ē. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 17–34.

Kapitola
Vlašínová, Vlasta. Jmenný rejstřík : (pouze z textu s. 7-129). In: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. 1975, s. 191–193.

Článek
Hošek, Radislav. K otázce lidovosti v antické literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1956, roč. 5, č. D3, s. 91–96.

Článek
Stupka, Vladimír. K začátkům Verhaerenovy krize. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1959, roč. 8, č. D6, s. 19–28.

Článek
Michl, Josef B.. Ke korespondenci Bjørnstjerne Bjørnsona s Edvardem Ledererem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1959, roč. 8, č. D6, s. 78–82.

Článek
Sedlář, Jaroslav. K ikonologii fresky F.Ř.I. Ecksteina v zámku v Miloticích u Kyjova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 341–348.

Článek
Prokešová, Svatava. K jazykové výstavbě mluvených projevů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 17–27.

Článek
Grepl, Miroslav. K jazykové výstavbě umělecké prózy třicátých a čtyřicátých let 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, roč. 11, č. D9, s. 137–161.