Vlašínová, Vlasta

Name variants:

Vlašínová, Vlasta (preferred)
Влашинова, Власта
Content type
Displaying 1 - 25 of 65.

Chapter
Vlašínová, Vlasta. Anatolij Vasiljevič Lunačarskij - divadelní kritik. In: Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. 1976, pp. 175–184.

Chapter
Vlašínová, Vlasta. Bibliografické tabulky : česká literatura o Vladimiru G. Korolenkovi. In: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. 1975, pp. 163–179.

Chapter
Vlašínová, Vlasta. Bibliografické tabulky : české překlady z díla Vladimira G. Korolenka. In: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. 1975, pp. 149–161.

Article
Michl, Josef B.. Bjørnson a Slováci : (k 125. výročí básníkova narození). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, vol. 6, iss. D4, pp. 80–93.

Article
Hejzlar, Gabriel. Bruchstück einer römischen Wasserleitungsröhre. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, vol. 9, iss. E5, pp. 93–104.

Article
Vlašínová, Vlasta. [Bušmin, Alexej Sergejevič. Satira Saltykova-Ščedrina]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, vol. 11, iss. D9, pp. 279–281.

Article
Vlašínová, Vlasta. České interpretace V.G. Korolenka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, vol. 18, iss. D16, pp. 131–140.

Article
Rosendorfský, Jaroslav. Demokratické tendence ve Snoubencích Alessandra Manzoniho. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, vol. 6, iss. D4, pp. 63–79.

Chapter
Vlašínová, Vlasta. Dramatik A.F. Pisemskij a české divadlo. In: Na křižovatce umění : sborník k poctě šedesátin prof. dr. Artura Závodského, DrSc. 1973, pp. 163–172.

Article
Vlašínová, Vlasta. Dravci a jejich svět : (některé hry A.F. Pisemského v kontextu ruské dramatiky). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1974, vol. 23, iss. D21, pp. 99–110.

Article
Vlašínová, Vlasta. [Ďurišin, Dionýz. Z dejín a teórie literárnej komparatistiky]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, vol. 21, iss. D19, pp. 168–170.

Article
Jirásek, Josef; Vlašínová, Vlasta. Dva dopisy Karla Jaromíra Erbena z Ruska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, vol. 21, iss. D19, pp. 155–[161].

Article
Samek, Bohumil. G. Santiniho projekt benediktinského kláštera v Rajhradě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, vol. 10, iss. F5, pp. 277–287.

Article
Pantůčková, Lidmila. George Eliotová o umění a její umělecká tvůrčí methoda. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 41–55.

Article
Vlašínová, Vlasta. [Gorjačkina, Marija Sergejevna. Satira Saltykova-Ščedrina]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, vol. 15, iss. D13, pp. 175–176.

Article
Erhart, Adolf. Indoevropská préterita s dlouhými vokály ā, ē. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 17–34.

Article
Pražák, Richard. Jan Neruda a maďarská literatura. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 91–101.

Chapter
Vlašínová, Vlasta. Jmenný rejstřík : (pouze z textu s. 7-129). In: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. 1975, pp. 191–193.

Article
Sedlář, Jaroslav. K ikonologii fresky F.Ř.I. Ecksteina v zámku v Miloticích u Kyjova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, vol. 10, iss. F5, pp. 341–348.

Article
Prokešová, Svatava. K jazykové výstavbě mluvených projevů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 17–27.

Article
Grepl, Miroslav. K jazykové výstavbě umělecké prózy třicátých a čtyřicátých let 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, vol. 11, iss. D9, pp. 137–161.

Article
Hošek, Radislav. K otázce lidovosti v antické literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1956, vol. 5, iss. D3, pp. 91–96.

Article
Janák, Jan. K předhistorii vzniku mladočeského směru v táboru moravské buržoazie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, vol. 11, iss. C9, pp. 109–128.

Article
Jůzová-Škrobalová, Alena. K problematice architektury hřbitova ve Střílkách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, vol. 10, iss. F5, pp. 307–317.