[Ďurišin, Dionýz. Z dejín a teórie literárnej komparatistiky]

Název: [Ďurišin, Dionýz. Z dejín a teórie literárnej komparatistiky]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, roč. 21, č. D19, s. 168-170
Rozsah
168-170
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Ďurišin, Dionýz. Z dejín a teórie literárnej komparastiky. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1970. 403 s.