[Ďurišin, Dionýz. Z dejín a teórie literárnej komparatistiky]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 21, iss. D19, pp. 168-170
Extent
168-170
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Ďurišin, Dionýz. Z dejín a teórie literárnej komparastiky. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1970. 403 s.
Document