Jmenný rejstřík : (pouze z textu s. 7-129)

Zdrojový dokument: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1975, pp. 191-193
Rozsah
191-193
Typ
Index
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A
Document