Jmenný rejstřík : (pouze z textu s. 7-129)

Title: Jmenný rejstřík : (pouze z textu s. 7-129)
Source document: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1975, pp. 191-193
Extent
191-193
Type
Index
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A