Indoevropská préterita s dlouhými vokály ā, ē

Název: Indoevropská préterita s dlouhými vokály ā, ē
Variantní název:
  • Индоевропейские ā- и ē- претериты
    • Indoevropejskije ā- i ē- preterity
  • Die idg. ā- und ē- Präterita
    • Indoevropejskije ā- i ē- preterity
Autor: Erhart, Adolf
Přispěvatel
Vlašínová, Vlasta (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. [17]-34
Rozsah
[17]-34
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V indoevropských jazycích nacházíme zajímavou skupinu temporálních a modálních forem, charakterisovaných sufixy s dlouhými vokály ā nebo ē. Otázky týkající se původu a vzájemného vztahu těchto forem, jakož i jejich pozdějšího vývoje v jednotlivých ide. jazycích nebyly dosud uspokojivě vyřešeny: názory jazykovědců se tu v mnohém rozcházejí. V naší studii se chceme pokusit o nové souhrnné řešení těchto otázek, věnujíce přitom obzvláštní pozornost formám baltským a latinským.