Indoevropská préterita s dlouhými vokály ā, ē

Title: Indoevropská préterita s dlouhými vokály ā, ē
Variant title:
  • Индоевропейские ā- и ē- претериты
    • Indoevropejskije ā- i ē- preterity
  • Die idg. ā- und ē- Präterita
    • Indoevropejskije ā- i ē- preterity
Author: Erhart, Adolf
Contributor
Vlašínová, Vlasta (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. [17]-34
Extent
[17]-34
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V indoevropských jazycích nacházíme zajímavou skupinu temporálních a modálních forem, charakterisovaných sufixy s dlouhými vokály ā nebo ē. Otázky týkající se původu a vzájemného vztahu těchto forem, jakož i jejich pozdějšího vývoje v jednotlivých ide. jazycích nebyly dosud uspokojivě vyřešeny: názory jazykovědců se tu v mnohém rozcházejí. V naší studii se chceme pokusit o nové souhrnné řešení těchto otázek, věnujíce přitom obzvláštní pozornost formám baltským a latinským.