A9

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 1961
Ročník: 10
Číslo: A9
Rok vydání
1961
Title Document
Akademik František Trávníček | [5]–[16a]
Jelínek, Milan
PDF
Články
Title Document
Indoevropská préterita s dlouhými vokály ā, ē | [17]–34
Erhart, Adolf
PDF
Ke konkurenci vztažných vět a participií ve staroslověnštině : příspěvek k stylistickému hodnocení staroslověnských překladů z řečtiny | [35]–46
Večerka, Radoslav
PDF
Синтаксические отношения и члены предложения | [47]–60
Mrázek, Roman
PDF
Přípona -tor v ruštině a češtině | [61]–69
Jiráček, Jiří
PDF
K vývoji polských obsahových vět | [71]–80
Bauer, Jaroslav
PDF
Slovotvorný typ honěná | [81]–93
Jelínek, Milan
PDF
Časové a podmínkové reálné věty ve východomoravských dialektech | [95]–103
Chloupek, Jan
PDF
Východomoravské věty typu "było vdołky" | [105]–112
Michálková, Věra
PDF
Zum Lautstand der brünner deutschen Urkunden | [113]–123
Masařík, Zdeněk
PDF
Zum Schwund des Präfixes ge- in Temporalsätzen | [125]–140
Zatočil, Leopold
PDF
Poznámky k postavení příslovečného určení situačního v angličtině a češtině z hlediska aktuálního členění větného | [141]–151
Dvořáková, Eva
PDF
Ještě k postavení příslovečného určení v angličtině a češtině z hlediska aktuáního členění větného : (dovětek k článku E. Dvořákové) | [153]–156
Firbas, Jan
PDF
L'aspect du verbe et l'action verbale en français et en espagnol | [157]–164
Dubský, Josef
PDF
Observaciones sobre algunas realizaciones fonéticas en el español venezolano | [165]–172
Bartoš, Lubomír
PDF
Rozhledy
Title Document
Z ukrajinské slavistiky | [173]–183
Bauer, Jaroslav; Večerka, Radoslav; Žaža, Stanislav
PDF
O problémech slova v čínštině | [185]–190
Čejka, Mirek
PDF
Recenze, referáty, zprávy
Title Document
[Bauer, Jaroslav. Vývoj českého souvětí] | [191]–194
Grepl, Miroslav
PDF
[Meriggi, Bruno. La lingua slovacca] | 194–195
Gregor, Alois
PDF
[Sieczkowski, Andrzej. Struktura slowotwórcza przymiotników czeskich i polskich: studium porównawcze] | 195–197
Šlosar, Dušan
PDF
[Схоневельд, К.Г. ван. Семантический анализ древнерусской системы определенных форм прошедшего времени] | 197–201
Mrázek, Roman
PDF
[Rudnev, A.G. Синтаксис осложненного предложения] | 201–203
Brym, Jiří
PDF
[Müller, Gertraud; Frings, Theodor. Die Entstehung der deutschen daß-Sätze] | 203–204
Bauer, Jaroslav
PDF
[Schlauch, Margaret. The English language in modern times: (since 1400)] | 204–206
Vachek, Josef
PDF
[Apostel, L.; Madelbrot, B.; Morf, A. Logique, langage et théorie de l'information] | 206–207
Dubský, Josef
PDF
[Slama Casacu, Tatiana. Experimentally reversed speaking, with special view to diphtohgs] | 207–209
Pačesová, Jaroslava
PDF
Litevská jazykovědná periodika | 209–210
Erhart, Adolf
PDF
Mezinárodní syntaktická konference v Brně | 211
Bauer, Jaroslav
PDF
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | [212]–218
PDF