Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1961, roč. 10, č. A9

Obrázek
Rok
1961
Rok vydání
1961
Page Title
[5]-[16a] Akademik František Trávníček Jelínek, Milan | pdficon
Články
Page Title
[17]-34 Indoevropská préterita s dlouhými vokály ā, ē Erhart, Adolf | pdficon
[35]-46 Ke konkurenci vztažných vět a participií ve staroslověnštině : příspěvek k stylistickému hodnocení staroslověnských překladů z řečtiny Večerka, Radoslav | pdficon
[47]-60 Синтаксические отношения и члены предложения Mrázek, Roman | pdficon
[61]-69 Přípona -tor v ruštině a češtině Jiráček, Jiří | pdficon
[71]-80 K vývoji polských obsahových vět Bauer, Jaroslav | pdficon
[81]-93 Slovotvorný typ honěná Jelínek, Milan | pdficon
[95]-103 Časové a podmínkové reálné věty ve východomoravských dialektech Chloupek, Jan | pdficon
[105]-112 Východomoravské věty typu "było vdołky" Michálková, Věra | pdficon
[113]-123 Zum Lautstand der brünner deutschen Urkunden Masařík, Zdeněk | pdficon
[125]-140 Zum Schwund des Präfixes ge- in Temporalsätzen Zatočil, Leopold | pdficon
[141]-151 Poznámky k postavení příslovečného určení situačního v angličtině a češtině z hlediska aktuálního členění větného Dvořáková, Eva | pdficon
[153]-156 Ještě k postavení příslovečného určení v angličtině a češtině z hlediska aktuáního členění větného : (dovětek k článku E. Dvořákové) Firbas, Jan | pdficon
[157]-164 L'aspect du verbe et l'action verbale en français et en espagnol Dubský, Josef | pdficon
[165]-172 Observaciones sobre algunas realizaciones fonéticas en el español venezolano Bartoš, Lubomír | pdficon
Rozhledy
Page Title
[173]-183 Z ukrajinské slavistiky Bauer, Jaroslav; Večerka, Radoslav; Žaža, Stanislav | pdficon
[185]-190 O problémech slova v čínštině Čejka, Mirek | pdficon
Recenze, referáty, zprávy
Page Title
[191]-194 [Bauer, Jaroslav. Vývoj českého souvětí] Grepl, Miroslav | pdficon
194-195 [Meriggi, Bruno. La lingua slovacca] Gregor, Alois | pdficon
195-197 [Sieczkowski, Andrzej. Struktura slowotwórcza przymiotników czeskich i polskich: studium porównawcze] Šlosar, Dušan | pdficon
197-201 [Схоневельд, К.Г. ван. Семантический анализ древнерусской системы определенных форм прошедшего времени] Mrázek, Roman | pdficon
201-203 [Rudnev, A.G. Синтаксис осложненного предложения] Brym, Jiří | pdficon
203-204 [Müller, Gertraud; Frings, Theodor. Die Entstehung der deutschen daß-Sätze] Bauer, Jaroslav | pdficon
204-206 [Schlauch, Margaret. The English language in modern times: (since 1400)] Vachek, Josef | pdficon
206-207 [Apostel, L.; Madelbrot, B.; Morf, A. Logique, langage et théorie de l'information] Dubský, Josef | pdficon
207-209 [Slama Casacu, Tatiana. Experimentally reversed speaking, with special view to diphtohgs] Pačesová, Jaroslava | pdficon
209-210 Litevská jazykovědná periodika Erhart, Adolf | pdficon
211 Mezinárodní syntaktická konference v Brně Bauer, Jaroslav | pdficon
Page Title
[212]-218 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon